Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen en wordt daarbij ondersteund door een multidisciplinair netwerk. In dat netwerk zitten onder meer de huisdokter, de apotheker, specialisten en verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Deze geïntegreerde aanpak veronderstelt een nieuwe kijk van de patiënt en zijn omgeving, de zorgen hulpverleners en de hulp van de volledige bevolking. De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden willen dit proces van verandering ondersteunen en begeleiden.

> Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Meer informatie omtrent dit plan vindt u onder "Geïntegreerde Zorg".

> De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

> Sinds juni 2016 werken 20 kandidaat pilootprojecten samen met coaches om het concept van hun project verder uit werken. Ontdek hier de projecten in uw omgeving.