Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Vandaag lopen er in België 12 pilootprojecten om geïntegreerde zorg voor chronische patiënten te ontwikkelen. Ontdek hier de projecten in uw omgeving.

 

KCE-studie over de evaluatie van geïntegreerde zorg in België 

Op vraag van het kabinet van Federaal Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, onderneemt het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - KCE een studie om de maturiteit van geïntegreerde zorg in België te schetsen en heeft het de ambitie om stakeholder gedreven actiepunten voor het toekomstig beleid te formuleren.  

De studie stoelt op een grote stakeholderbevraging bij zowel organisaties en vertegenwoordigers van de zorgberoepen, ziekenhuizen, thuiszorg, mutualiteiten, overheden, alsook spelers actief in de sociale sector, rond preventie en gezondheidspromotie, alsook deze actief met het uitrollen van  geïntegreerde zorg.  Details van de studie kan je bij het KCE website terugvinden.   

 

Ben je patiënt ? 

Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties (geïntegreerde zorg).  

Deelnemen kan tot en met 31 december 2021 door te klikken op de link van deze Vragenlijst.

Deze korte online vragenlijst werd ontwikkeld door Hict/Profacts samen met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen in opdracht van het KCE om een evaluatie te maken van de huidige stand van geïntegreerde zorg in België.

 

 Ben je professional werkzaam in de gezondheids- en/of welzijnssector?

Deelnemen kan tot 8 januari 2022 door te klikken op de link van deze Vragenlijst.

Deze korte online vragenlijst werd ontwikkeld door adviesbureau ShiftN, UCLouvain en PAQS in opdracht van het KCE om een evaluatie te maken van de huidige stand van geïntegreerde zorg in België.