Documentatie

Plan Geïntegreerde Zorg

Nieuwsbrieven

Events

Praktische fiches, checklists, tools en templates voor Pilootprojecten

Ervaringen en Getuigenissen van pilootprojecten

Nuttige Documenten

PLAN GEÏNTEGREERDE ZORG

EVENT

 Intervisie Coördinatoren 14 juli 2017: Thema data-integratie

 • IMA: workshop rond welke indicatoren het IMA kan aanleveren en wat de timing is voor oplevering na de selectie van de pilootprojecten. U vindt de lijst van weerhouden kernindicatoren hier terug.
 • Healthdata: samenvatting over de rol van Healthdata voor de projecten kan u vinden in deze nota (in het Engels). 
 • Tetrys”, de oplossing die het RIZIV en de FOD Volksgezondheid uitwerken om in aanloop naar het eGezondheidsplan de actoren van de pilootprojecten geïntegreerde zorg toe te laten gegevens te delen: stand van zaken en planning terug in deze nota UPDATE

Intervisie coördinatoren 25 januari 2018: Co-creatie in de uitvoeringsfase; Tetrys en wetenschappelijke begeleiding

 • Begeleiding in de uitvoeringsfase
 • Inclusie - MyCareNet
 • Tetrys: stand van zaken
 • Journaal: demo RSW
 • BelRAI
 • Wetenschappelijke begeleiding: DASHBOARD: input op voorstel outcome indicatoren; input op voorstel procesindicatoren; PROMS/PREMS en Jobtevredenheid actoren; methode van capteren data; INFORMED CONSENT en AUTO-EVALUATIE in project - FAITH; IMA; Healthdata

Intervisie 22 februari 2018: Overeenkomsten en Tetrys (medicatieschema):

NIEUW: Intervisie 31 mai 2018: worskhop patiëntenparticipatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief Zomer 2017

Nieuwsbrief Integreo mei 2017

Nieuwsbrief Integreo april 2017

Nieuwsbrief Integreo maart 2017

Nieuwsbrief Integreo februari 2017

 

PRAKTISCHE FICHES, CHECKLISTS, TOOLS & TEMPLATES VOOR PILOOTPROJECTEN

 • NIEUW Inclusie:
 1. Handleiding voor het gebruik van CSAM om mensen toegang te bieden tot de inclusie-toepassing : voorbereidende stappen
 2. Gebruikershandleiding van de inclusie toepassing MyCareNet

GETUIGENISSEN EN ERVARINGEN VAN PILOOTPROJECTEN

Ervaringen van het project Herkenrode bij interviews van patiënten:

NUTTIGE DOCUMENTEN