Documentatie

Plan Geïntegreerde Zorg

Events

Praktische fiches, checklists, tools en templates voor Pilootprojecten

Ervaringen en Getuigenissen van pilootprojecten

Nuttige Documenten

PLAN GEÏNTEGREERDE ZORG

EVENT

 Intervisie Coördinatoren 14 juli 2017: Thema data-integratie

 • IMA: workshop rond welke indicatoren het IMA kan aanleveren en wat de timing is voor oplevering na de selectie van de pilootprojecten. U vindt de lijst van weerhouden kernindicatoren hier terug.
 • Healthdata: samenvatting over de rol van Healthdata voor de projecten kan u vinden in deze nota (in het Engels). 
 • Tetrys”, de oplossing die het RIZIV en de FOD Volksgezondheid uitwerken om in aanloop naar het eGezondheidsplan de actoren van de pilootprojecten geïntegreerde zorg toe te laten gegevens te delen: stand van zaken en planning terug in deze nota UPDATE

Intervisie coördinatoren 25 januari 2018: Co-creatie in de uitvoeringsfase; Tetrys en wetenschappelijke begeleiding

 • Begeleiding in de uitvoeringsfase
 • Inclusie - MyCareNet
 • Tetrys: stand van zaken
 • Journaal: demo RSW
 • BelRAI
 • Wetenschappelijke begeleiding: DASHBOARD: input op voorstel outcome indicatoren; input op voorstel procesindicatoren; PROMS/PREMS en Jobtevredenheid actoren; methode van capteren data; INFORMED CONSENT en AUTO-EVALUATIE in project - FAITH; IMA; Healthdata

Intervisie 22 februari 2018: Overeenkomsten en Tetrys (medicatieschema):

NIEUW: Intervisie 31 mai 2018: worskhop patiëntenparticipatie

PRAKTISCHE FICHES, CHECKLISTS, TOOLS & TEMPLATES VOOR PILOOTPROJECTEN

 • NIEUW Inclusie:
 1. Handleiding voor het gebruik van CSAM om mensen toegang te bieden tot de inclusie-toepassing : voorbereidende stappen
 2. Gebruikershandleiding van de inclusie toepassing MyCareNet

GETUIGENISSEN EN ERVARINGEN VAN PILOOTPROJECTEN

Ervaringen van het project Herkenrode bij interviews van patiënten:

NUTTIGE DOCUMENTEN