Documentatie

Plan Geïntegreerde Zorg

Events

Documenten

PLAN GEÏNTEGREERDE ZORG

Basisovereenkomst Verzekeringscomité - projecten  geïntegreerde zorg

Beleidsdocumenten geïntegreerde zorg

Elektronische gegevensdeling - projecten  geïntegreerde zorg

Inclusie - projecten  geïntegreerde zorg

Systeem Budgetgarantie - projecten  geïntegreerde zorg

  •  Berekening van de reële en verwachte kost voor de pilootprojecten van het Plan Geïntegreerde Zorg
  • (Janvier 2019)   Codes 40 groepen verstrekkingen ziekteverzekering: De budgetgarantie wordt minstens berekend op 16 prestatiegroepen uit een lijst van 40 prestatiegroepen. Om exact te weten welke verstrekkingen tot deze prestatiegroepen behoren, staat in het Excel-document voor elke nomenclatuurcode de overeenstemmende prestatiegroep.

Evaluatie piloot projecten

Elektronische gegevensdeling

IMA: workshop rond welke indicatoren het IMA kan aanleveren en wat de timing is voor oplevering aan de pilootprojecten. U vindt de lijst van weerhouden kernindicatoren hier terug.

Healthdata: samenvatting over de rol van Healthdata voor de projecten kan u vinden in deze nota (in het Engels). 

Tetrys”, de oplossing die het RIZIV en de FOD Volksgezondheid uitwerken om in aanloop naar het eGezondheidsplan de actoren van de pilootprojecten geïntegreerde zorg toe te laten gegevens te delen: stand van zaken en planning terug in deze nota UPDATE

EVENT

Intervisie coördinatoren 25 januari 2018: Co-creatie in de uitvoeringsfase; Tetrys en wetenschappelijke begeleiding

  • Begeleiding in de uitvoeringsfase
  • Inclusie - MyCareNet
  • Tetrys: stand van zaken
  • Journaal: demo RSW
  • BelRAI
  • Wetenschappelijke begeleiding: DASHBOARD: input op voorstel outcome indicatoren; input op voorstel procesindicatoren; PROMS/PREMS en Jobtevredenheid actoren; methode van capteren data; INFORMED CONSENT en AUTO-EVALUATIE in project - FAITH; IMA; Healthdata

Intervisie 22 februari 2018: Overeenkomsten en Tetrys (medicatieschema):

NIEUW: Intervisie 31 mai 2018: worskhop patiëntenparticipatie

NUTTIGE DOCUMENTEN