Traject naar geïntegreerde zorg

December 2022

Einde van de uitvoeringsfase.

Juni 2022

Start van de opdracht van het extern ondersteuningsteam, voorbereiding van het nieuwe interfederaal plan en van een samenwerkingsakkoord, evenals de opstart van de coaching van de pilootprojecten.

Februari 2022

Overheidsopdracht voor een extern team voor de ondersteuning op mesoniveau van het veranderingstraject naar geïntegreerde zorg in België.

Juli 2021

Verzoek om de uitvoeringsfase met een jaar te verlengen in de overeenkomst van de 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg wegens de COVID-19-pandemie wordt goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV.

Januari 2018

Start van de uitvoeringsfase van de 12 pilootprojecten (4 jaar).

December 2017

12 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg worden geselecteerd.

September 2016

20 kandidaten tonen interesse en gaan van start met de conceptualisatiefase waarbij ze coaching krijgen om een locoregionaal actieplan te ontwikkelen.

 Februari 2016

De federale overheid en de deelstaten lanceren samen een oproep tot kandidaturen voor pilootprojecten geïntegreerde zorg (4 maanden).

Oktober 2015

Alle ministers van Volksgezondheid ondertekenen in de Interministeriële Conferentie het 'Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken: Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid', waarin ze zich engageren om samen een beleid te voeren dat geïntegreerde zorg voor chronisch zieken beoogt (via pilootprojecten, methodologische, wetenschappelijke en technische ondersteuning, een gemeenschappelijke beheersstructuur, complementair beleid).

Maart 2015

Alle ministers van Volksgezondheid samengebracht binnen de Interministeriële Conferentie tekenen een gemeenschappelijke verklaring die de basis vormt voor de samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid in het kader van de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

2014

Na de federale, gemeenschaps- en gewestelijke verkiezingen, bevestigen de verschillende regeringen het belang van geïntegreerde zorg in hun regeringsakkoorden.

November 2013

De oriëntatienota 'Een geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België' is het resultaat van de reflectie van de position paper, die werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (met de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid).

Juli 2011

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werkt samen met actoren van het terrein en het beleidsniveau een ‘position paper’ (link is external) uit inzake de zorg voor chronisch zieken (gepubliceerd in december 2012).

Oktober 2010

Conferentie ‘Innovative Approaches for Chronic Illnesses in Public Health and Healthcare Systems’ in België, die aanleiding gaf tot de Europese Raadsconclusies van 7 december 2010 (link is external) gericht aan de lidstaten.

2008

De federale overheid lanceert het nationaal programma ‘Prioriteit aan Chronisch Zieken’.