Juridisch kader

Op federaal niveau is een koninklijk besluit in uitvoering van artikel 56 van de RIZIV-wet  gepubliceerd: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Om aan de projecten toe te laten een nieuwe organisatie van zorg uit te testen, zullen bepaalde uitzonderingen op de traditionele regelgeving toegestaan worden.

Het wettelijk kader van de pilootprojecten zal afgebakend worden door een conventie tussen de projectpartners en de betrokken overheid.