Lopende pilootprojecten

Federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft twaalf pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken weerhouden die van start gaan met de uitvoering van hun ambitieuze actieplannen. Daarmee zetten we een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken, een proces dat  in nauwe samenwerking met de collega-ministers van het deelstatenniveau verloopt.

De twaalf projecten zijn verspreid over heel België: zes in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. Deze projecten streven ernaar de zorg voor chronische zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en we bekijken de hulp en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en silo’s van zorg- en hulpverstrekkers heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in co-creatie met de verschillende overheden.

Ontdek de twaalf projecten hier