Lopende pilootprojecten

Sinds 2018 zijn er 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg in uitvoering.

De projecten zijn als volgt verspreid in België:

  • 6 projecten in Vlaanderen
  • 5 projecten in Wallonië
  • 1 project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het hoofddoel van de projecten is te experimenteren met geïntegreerde zorgsystemen voor chronisch zieken overeenkomstig de 'Quintuple Aim'-logica, d.w.z. het testen van nieuwe zorgmodellen als hefboom voor het doorvoeren van hervormingen in de organisatie van de zorg. Het is dus in de eerste plaats een bottom-up aanpak om innovatieve benaderingen te stimuleren en te verkennen.

De uitvoeringsfase van de projecten (4 jaar bij de start, maar met 1 jaar verlengd door de impact van de COVID-19-pandemie) eindigt op 31 december 2022.

Ontdek de 12 pilootprojecten hier.