Pilootprojecten

Van 2018 tot 2022 waren er 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg in uitvoering.

De projecten waren als volgt verspreid in België:

  • 6 projecten in Vlaanderen
  • 5 projecten in Wallonië
  • 1 project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het hoofddoel van de projecten is te experimenteren met geïntegreerde zorgsystemen voor chronisch zieken overeenkomstig de 'Quintuple Aim'-logica, d.w.z. het testen van nieuwe zorgmodellen als hefboom voor het doorvoeren van hervormingen in de organisatie van de zorg. Het is dus in de eerste plaats een bottom-up aanpak om innovatieve benaderingen te stimuleren en te verkennen.

De uitvoeringsfase van de projecten (4 jaar bij de start, maar met 1 jaar verlengd door de impact van de COVID-19-pandemie) eindigde op 31 december 2022.

Een transitieperiode, gepland voor 2 jaar (eindigend op 31/12/2024), maakt het mogelijk om projecten voort te zetten als "Samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg" om zich te richten op versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties op locoregionaal niveau die geïnteresseerd zijn in geïntegreerde zorg, alsook op het uitwisselen van ervaringen en expertise tussen de verschillende initiatieven en door het concretiseren van specifieke interventies (vb. casemanagement, integratiemanagement), teneinde deze op duurzame wijze te verankeren na de transitieperiode.

Ontdek de 12 pilootprojecten hier.