Chronicopôle (regio Luik, Hoei en Borgworm)

Contactgegevens:
Coordinator: Diamela Vicencio
Email: coordination@chronicopole.be

Website: https://maladieschroniques.be

Nieuws van het project:

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Samenvatting van het project

Het consortium stelt de oprichting voor van een referentiepool voor de chronische ziekten die toegankelijk is voor alle actoren van de gezondheidszorg en de hulpverlening (patiënten, mantelzorgers, beroepsbeoefenaars), « Chronicopôle » genaamd. De voornaamste doelstelling is de verbetering van het welzijn en de gezondheid van iedereen met inachtneming van het equity-, solidariteits- en efficiëntieprincipe. Er wordt rekening gehouden met alle gezondheidsdeterminanten, met inachtneming van het levensproject van de chronisch zieke patiënten. Onder meer de centralisatie van de zorg- en hulpverlening, de gezondheidspromotie, het wetenschappelijk onderzoek en een globaal financieringsmodel worden hierbij geïntegreerd.

Het consortium omvat 62 actoren van de 1ste en 2de lijn, partners uit de thuiszorgsector en de gezinshulp, overleg- of coördinatiestructuren of -netwerken, verenigingen van patiënten en mantelzorgers en ook partners uit de hulpsector, de non-profitsector, de privésector, de mutualiteiten en de lokale overheid.

Dit consortium is actief in een landelijke/semilandelijke zone in het zuiden van de Provincie Luik. De actieperimeter strekt zich uit over 44 gemeenten met in totaal 232.806 inwoners. Gedurende de volgende 4 jaar zullen er acties worden uitgewerkt ten behoeve van 22.640 patiënten met chronische aandoeningen en de volgende kenmerken : een contact hebben gehad met een huisarts, EN/OF 3 à 5 geneesmiddelen hebben genomen gedurende 6 maanden in 2014 (min. 180 ddd, ATC niveau 3), EN/OF meer dan 5 geneesmiddelen hebben genomen gedurende 6 maanden in 2014 (min. 180 ddd, ATC niveau 3), EN/OF kanker hebben, EN/OF minstens 1 chronische aandoening, EN/OF een cardiovasculaire aandoening, EN/OF COPD, EN/OF astma, EN/OF diabetes, EN/OF de ziekte van Crohn / Colitis ulcerosa / psoriatrische artritis / reumatoïde artritis, EN/OF multiple sclerosis, EN/OF een orgaantransplantatie hebben ondergaan, EN/OF de ziekte van Alzheimer hebben, EN/OF lijden aan nierinsufficiëntie. Er wordt bewust gemikt op een zo ruim mogelijke doelgroep die alle patiënten met een chronische aandoening of die vatbaar zijn voor een dergelijke aandoening wil bereiken.

Het consortium  is uitgegaan van de vaststelling dat afgezien van de specifieke kenmerken eigen aan elke chronische ziekte, de invalshoek op zorgniveau dient te worden gewijzigd. Momenteel is die invalshoek « pathologiegericht » en die zou moeten evolueren naar een globaal kader dat aanpasbaar is aan alle chronische aandoeningen. Bovendien lijkt het noodzakelijk om rekening te houden met de chroniciteit op basis van een ‘traject’, wat de huidige zorgorganisatie al te weinig mogelijk maakt. Zo konden aan de hand van de stratificatie van de risico’s binnen onze actiezone en de analyse van de beschikbare middelen een aantal inefficiënties aan het licht worden gebracht : een gebrek aan kennis van de beschikbare middelen binnen de zone en hun versnippering, inefficiënties wat betreft de werking tussen de 1ste en de 2de lijn (nodeloze herhalingen, gebrek aan communicatie, enz.), gebrek aan personeel en aan opleidingen (bijv. detectie van « alarmsignalen » van verergering van de pathologie), onwetendheid over het multidisciplinair overleg, een significante polymedicatie, een gebrek aan financiering en aan erkenning voor de verenigingen van patiënten en mantelzorgers, lacunes op het vlak van sociaal-professionele integratie en, tot slot, een reglementering die vaak weinig aangepast is aan de realiteit op het terrein.

Uitgaande van die vaststellingen, wil Chronicopôle een geïntegreerd platform zijn voor het centraliseren van de vragen om informatie, hulp of zorg, voor het evalueren van de behoeften van de patiënten en de zorgverleners, voor overleg tussen de actoren (patiënt, mantelzorger(s), zorgverlener(s) met als doel het toewijzen van de beschikbare (of te creëren) middelen en het coördineren van de acties. Situaties waar onmiddellijke hulp vereist is zullen worden doorverwezen naar de geschikte beschikbare structuren en aan de situaties waar er nood is aan een gestructureerde evaluatie van de behoeften en de beschikbare middelen vooraleer een actieplan kan worden uitgewerkt zal een gevolg worden gegeven. Daartoe wordt voorgesteld om een « hulp- en zorgpool » op te richten. Chronicopôle wil ook een geïntegreerd platform zijn voor informatieverstrekking en sensibilisering, opleiding en netwerking voor patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en de bevolking. Daartoe wordt voorgesteld om een “communicatiepool” op te richten. Tot slot zal Chronicopôle een geïntegreerd platform zijn voor permanente evaluatie (van onder meer het op elkaar afgestemd zijn van de behoeften en de bestaande middelen), voor onderzoek (er zal onder meer een globaal financieringsmodel worden uitgetest) en ontwikkeling inzake geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Daartoe wordt voorgesteld om een “wetenschappelijke pool” op te richten.

Dit dossier zal ook een duidelijke afbakening van de projectzone bevatten, een risicostratificatie en een voorstelling van de bestaande middelen. Deze elementen zullen het mogelijk maken om de beoogde doelgroep nauwkeuriger te bepalen. Vervolgens zal een actieplan bestaande uit 5 strategische doelstellingen, 21 operationele doelstellingen en 65 acties worden toegelicht. Ten slotte zullen het financieel plan, de zelfevaluatie, het bestuur, het integratiemanagement van de partners en het communicatieplan worden besproken.

Gantt chart

U kunt de Gantt chart met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Regio

Provincie Lui: Luik, Huy en Waremme

 

 

Location: 
Huy
België
50° 31' 7.374" N, 5° 14' 22.7976" E
BE
Map location: 
POINT (5.23333 50.51667)