De Brug (regio Kortrijk-Menen)

Contactgegevens:
Coördinator van de project : Carl Windels
Email : debrug@wvlzorgt.be
Website: www.debrugzorgt.be

Nieuws en tools van het project

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Samenvatting van het project :

Het pilootproject De Brug is een uniek framework waarbinnen zo'n 120 lokale welzijns- en zorgactoren over geïntegreerde zorg voor chronische patiënten met minstens 1 chronische aandoening (op basis van medicatie) debatteren. Samen dienen zij antwoorden te zoeken op grote maatschappelijke uitdagingen, met name de toenemende vergrijzing en de verhoogde complexiteit van zorg. 

Het is de eerste keer dat in onze regio (Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem en Wervik) zo'n samenwerkingsverband wordt opgezet. Publieke-, private-, welzijns-, zorg-, micro-, meso-, en macroactoren maken samen afspraken om te komen tot een geïntegreerde dienstverlening. Deze nieuwe manier van werken plaatst de patiënt centraal. Zorgcoördinatie, buurtzorg, informele zorg een gedeeld patiëntendossier, kantelzorg, therapietrouw, medicatiereview, multidisciplinair overleg, multidisciplinaire guidelines, patiënt empowerment,... zijn dan ook logischerwijs onderwerp van de discussie.

Het consortium van de Brug tracht bovenstaande zaken te stroomlijnen en om te zetten in innovatieve acties. Geen evidente zaak! Want onlosmakelijk aan dit project is het gegeven van spanningsvelden. De financiering, de bevoegdheden, de huidige werkbelasting, de hervormingen,... allemaal factoren die in het locoregionaal actieplan aan bod komen.

Omwille van de complexiteit en de onzekerheden die dit project met zich meebrengt is het belangrijk dit project te zien als een onderzoeksproject. Bezorgdheden van de verschillende sectoren dienen in dialoog met de interadministratieve cel van de federale overheid, de deelstaten, IMA en faith.be te worden aangepakt.. Analyseren, bijsturen, evalueren,... het is een constante binnen het project. 

Het schrijven van dit dossier heeft lokale welzijns- en zorgactoren geënthousiasmeerd om zich samen te organiseren met de ambitie meer kwaliteit van zorg en een verbeterde gezondheid van personen met gezondheidsnoden & risico's (Triple Aim) na te streven.

Gantt chart

U kunt de Gantt chart met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Werkingsgebied

Provincie West Vlaanderen: Kleinstedelijke zorgregio’s Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke) en Menen (Menen, Wervik, Wevelgem).

Location: 
kortrijk grote markt
België
50° 49' 39.6228" N, 3° 15' 58.1004" E
BE
Map location: 
POINT (3.2656545 50.8276625)