Contact

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Adres

Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Toegangplan

Email

chroniccare@health.belgium.be

Contact center

+32 (0)2 524.97.97

Het callcenter is bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 12u