Contact

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Adres

Galileelaan 5/2
1210 Brussels
Toegangplan

Email

integratedcare@health.fgov.be

Contact center

+32 (0)2 524.97.97

Het callcenter is bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 12u