Internationale Links

World Health organisation

De WHO heeft een framework on integrated people-centred health services: an overview

WHO global strategy on people-centred and integrated health services:

WHO Europe :

 Five policy briefs on new approaches to integrated care consider: how to improve the design of integrated care for people with multimorbidity; how to make new models more applicable; and how to make implementation more effective.

European initiative

Een Europees initiatief JA-CHRODIS (www.chrodis.eu) geeft 12 stappen hoe men als regio een aanpak kan formuleren voor de groeiende impact van chronische ziekten 12 STEPS ADDRESSING CHRONIC DISEASES AND HEALTHY AGEING ACROSS EUROPE.

Daarnaast zijn er ook 41 goede praktijken geselecteerd voor promotie en primaire preventie van chronische ziekten

Evaluatie van de maturiteit van geïntegreerde zorg : SCIROCCO - Scirocco - Scaling Integrated Care in Context

Gezondheids statusrapport van Europese Commissie

De landprofielen geven een momentopname van de gezondheidstoestand van de bevolking en de belangrijkste risicofactoren, samen met een korte beoordeling van de prestaties van het nationale gezondheidsstelsel in termen van doeltreffendheid, toegankelijkheid en veerkracht. De profielen worden opgesteld door de OESO en de "European Observatory on Health Systems and Policies", in samenwerking met de Europese Commissie.

Download hier het Gezondheidsrapport België 2017

International initiative:

International foundation of integrated care

IFIC 2018 Lessons learned van de 'International Conference on Integrated Care 2018'

IFIC 2017 Lessons learned van de 'International Conference on Integrated Care 2017'