Historiek

In februari 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een oproep voor pilootprojecten goedgekeurd voor de invoering van geïntegreerde zorg in België.

In dit kader hebben de verschillende overheden gezamenlijk en in samenwerking met de terreinactoren een gids voor pilootprojecten geïntegreerde zorg samengesteld die bedoeld is om zorgverleners betrokken bij een pilootproject te begeleiden. De gids wordt continu getest via online vragenlijsten en rondetafelgesprekken.

Op 3 juli 2016 waren er 70 interesseverklaringen ingediend, waaruit 20 kandidaten werden geselecteerd voor de aanvatting van de conceptualisatiefase. Slechts 18 kandidaat-projecten dienden hun kandidaatstellingsdossier in en na afloop van het selectieproces tekenden uiteindelijk 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg een overeenkomst om te starten met de uitvoeringsfase.

Vanaf 2018 bevonden de pilootprojecten zich in de uitvoeringsfase, die aanvankelijk 4 jaar zou duren. Er werd echter een bijkomend jaar goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV ter compensatie van het crisisjaar 2020 m.b.t. COVID-19 dat een impact had op alle projecten. De uitvoeringsfase eindigde op 31 december 2022.

Op 01/01/2023 begon een transitieperiode, van 2 jaar goedgekeurd voor de 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg en de 19 projecten rond alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen (protocol 3). Deze transitieperiode dient om verder het kader uit te werken voor de structurele invoering van geïntegreerde zorg in België en op die manier ook als basis te dienen voor het toekomstig interfederaal plan geïntegreerde zorg. De pilootprojecten hebben zich ontwikkeld tot "Samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde zorg".