Planning

Op 2 februari 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voorgesteld, die zich onder meer zal concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. In dit kader hebben de verschillende overheden gezamenlijk en in samenwerking met de stakeholders van het terrein een Gids voor pilootprojecten Geïntegreerde Zorg samengesteld die geïnteresseerde zorg- en hulpverleners zo goed mogelijk moet voorbereiden en begeleiden in de ontwikkeling van een pilootproject. De Gids is het resultaat van een co-creatie proces tussen overheden en stakeholders, waarin de inhoudelijke aspecten van de Gids werden afgetoetst via een online bevraging en ronde tafelgesprekken.