Verbonden in ZOHrg (regio Tienen-Landen)

Contactgegevens
Coördinator: Katrien Lauwereys
Email: info@verbondeninZOHrg.be 

Website : https://www.verbondeninzohrg.be

Nieuws van het project:

De activiteiten van het project tijdens het jaar 2021 in deze video.

Samenvatting van het project:

Het project ‘kwetsbaarheid en (kans)armoede’ in regio Tienen wil zich richten op de zorg voor chronisch zieken met specifieke kwetsbaarheid omwille van (kans)armoedeproblematiek. Die keuze wordt gemaakt vanuit de vaststelling dat de kans-armoede index in de regio hoger ligt dan gemiddeld in Vlaanderen. Bovendien wil dit project de transgenerationele beïnvloedende factoren (in het kader van preventie) in de aandacht brengen en die vicieuze cirkel doorbreken.

Uit cijfers blijkt dat mensen met een lagere sociale status (SES indicatoren: opleiding, beroep, inkomen, vermogen en bezit) vaak in slechtere gezondheid verkeren, een verminderde toegang tot de gezondheidszorg ervaren en vroeger sterven dan mensen met een hogere positie op de sociale ladder. We onderschrijven de stelling ‘arm maakt (chronisch) ziek en (chronisch) ziek maakt arm’. Een stelling die een aantal jaren geleden sterk onderbouwd werd door Welzijnszorg en waarrond al heel wat onderzoek gebeurde.

Noden i.v.m. gezondheid impliceren de wijdere sociale en omgevingsdeterminanten van gezondheid en gaan duidelijk verder dan het klassieke gezondheidsmodel (WHO definitie Gezondheid). Bij de aanpak van chronische zorg is het belangrijk om de drie dimensies van gezondheid te includeren m.n. lichaamsstructuren, - functies, activiteiten en participatie. (ICF-concept WHO). Preventie en aanpak van chronische ziekte m.b.t. de doelgroep (kans)armen vereist daarom de integratie van welzijn, formele en informele zorg. En dat vertrekkend vanuit de zorgnood en/of –vraag van de patiënt en zijn mantelzorger. We moeten de patiënt ondersteunen in het erkennen van zijn zorgnood en het formuleren van zijn zorgvraag (felt needs vs expressed needs / empowerment)  en  we moeten de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt als zorgverleners achterhalen (achterhalen van de ‘unmet/undermet needs’) .

Wat zijn de belangrijkste pijlers en doelstellingen van het project?

 • De levenskwaliteit van de patiënten en de mantelzorgers wordt bevorderd door de informerende, coachende en ondersteunende opdracht van het volledige netwerk.
  Samen streven ze naar een betere toegang tot de gezondheidszorg voor de populatie.
 • De burger staat centraal, het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgnood en/of –vraag van de  patiënt, en de patiënt wordt ondersteund om mee zijn zorg op te nemen waarbij
 • zorgnood: vastgesteld wordt door het (in)formele netwerk
 • zorgvraag: op vraag van de patiënt
 • We zetten versterkt in op preventie, detectie en behandeling van chronisch zieken met specifieke kwetsbaarheid omwille van (kans)armoedeproblematiek  vanuit een intersectorale, geïntegreerde en holistische benadering.
  Bevordering van de algemene gezondheid bij de doelgroep kan de vicieuze cirkel (arm maakt ziek, ziek maakt arm) doorbreken en invloed hebben op transgenerationele effecten.
 • Met de integratie van welzijn en (in)formele zorg op een gecoördineerde manier
  Onder informele zorg verstaan wij mantelzorgers, vrijwilligerswerking, buurtwerking ... Op basis van een co-creatieproces
 • Kwetsbaarheid: sociaaleconomische positie gekenmerkt door een achterstand op verschillende terreinen tegelijk (zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding enz.) waardoor  de kans op de ontwikkeling van een chronische ziekte vergroot.
 • Zelfmanagement en empowerment van de patiënt staan centraal.

Doelgroep : Kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen

Het inspelen op ACE’s (Adverse Childhood Events) en hun effect om chronische ziekten te voorkomen.

Doelgroep: Gehele bevolking

Gantt chart

U kunt de Gantt met de planning van het project voor 2022 hier raadplegen

Regio

Provincie Vlaams Brabant: Tienen, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Zoutleeuw

Location: 
Tienen
België
50° 48' 38.052" N, 4° 56' 10.392" E
BE
Map location: 
POINT (4.93333 50.8)