Doelstellingen

De missie is de levenskwaliteit van de hele bevolking te verbeteren, met speciale aandacht voor mensen met een (of meer) chronische ziekten, en daarbij samenwerking en samenleven te bevorderen.

Om dit te bereiken beoogt het Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken geïntegreerde zorg het (gezondheids)zorgstelsel te verbeteren door een vijfvoudige doelstelling na te streven, de "Quintuple Aim":

1. verbetering van de gezondheid van de bevolking

2. sociale rechtvaardigheid en inclusie door specifieke aandacht te besteden aan de meest kwetsbaren

3. verbeterde ervaren kwaliteit van zorg door de burger/patiënt

4.  efficiënter gebruik van de beschikbare middelen

5. het verhogen van het welzijn van de zorgprofessionals

Het is duidelijk dat een aantal veranderingen nodig zal zijn om deze doelstellingen te bereiken, niet alleen in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg en de zorgdiensten, maar ook in de manier van denken en de dagelijkse omgang met patiënten, mantelzorgers, gezondheidswerkers en beleidsmakers op het gebied van de gezondheidszorg.

De autoriteiten kunnen al deze veranderingen niet alleen tot stand brengen, u bent er ook bij betrokken.

Laten we samen werken aan een betere gezondheid!