Doelstellingen

Onze missie is om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit van de ganse bevolking, met specifieke aandacht voor personen met een (of meerdere) chronische aandoening(en) zodat deze personen en hun omgeving (familie, school, werk, …) in de best mogelijke omstandigheden kunnen leven en werken.  

Om dit bereiken is een visie op geïntegreerde zorg ontwikkeld met een driedubbele doelstelling, de zogenaamde ‘Triple Aim’ doelstelling: 

  1. Een verhoging van de levenskwaliteit van patiënten en mantelzorgers; 
  2. Een bevolking die langer gezond leeft; 
  3. Een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. 

Binnen deze visie van geïntegreerde zorg ligt de klemtoon in de eerste plaats op de ervaren kwaliteit van leven bij de persoon met een zorgnood, net als op de tevredenheid en het algemeen welzijn bij zowel patiënten, hun omgeving, en alle betrokken zorg- en hulpverleners. Daarnaast is er binnen de visie van geïntegreerde zorg ook blijvende aandacht nodig voor het aspect van ‘equity’ (het wegwerken van gezondheidsongelijkheden) zodat een gelijke toegang tot betaalbare zorg kan worden verzekerd voor elk individu.

Het is duidelijk dat een aantal veranderingen noodzakelijk zullen zijn om deze doelstellingen te bereiken. Niet alleen veranderingen op vlak van organisatie en financiering van zorg en welzijn, maar zeker ook in de dagelijkse manier van denken en handelen bij zowel patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en beleidsmakers. Uiteraard kan de overheid al deze veranderingen niet alleen tot stand brengen, maar dient dit in samenwerking – in co-creatie  –  te gebeuren met alle betrokken stakeholders. Met andere woorden, samen aan de slag voor een betere gezondheid!