Begeleiding

Voor de uitvoering van het gehele Plan ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ is er begeleiding voorzien voor de pilootprojecten:

Op niveau van het project voorziet een coördinator in de dagelijkse opvolging en aansturing van het project.

Deze projectcoördinatoren worden vanuit de federale overheid ondersteund door intervisiemomenten (samenkomst met alle verschillende projectcoördinatoren) en opleidingen om de capaciteiten en kennis omtrent geïntegreerde zorg te verbeteren en ook om op de hoogte te blijven van de verschillende ontwikkelingen in het zorglandschap. Om de kosten van deze coördinatie te dekken, wordt een specifieke financiering van € 150 000 per jaar voorzien.

Tegelijkertijd zal de wetenschappelijke equipe (FAITH.BE) instaan voor wetenschappelijke begeleiding en de transversale evaluatie van de pilootprojecten.

De interadministratieve cel ondersteunt het gehele proces en zorgt er onder andere voor dat de website op regelmatige basis zal wordt geactualiseerd (FAQs, praktische fiches, interessante artikels,…) om aan de projecten een maximum aan tools en instrumenten aan te bieden bij de ontwikkeling van geïntegreerde zorg in hun regio.